Pacific Airlines tiếp tục đạt chứng nhận an toàn khai thác quốc tế IOSA

IOSA là Chương trình đánh giá an toàn khai thác của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, bao gồm hệ thống các tiêu chuẩn, quy định và quy trình theo chuẩn quốc tế, như: Hệ thống tổ chức và quản lý (ORG), Khai thác bay (FLT), Kiểm soát – Điều hành bay (DSP), Kỹ thuật và bảo dưỡng tàu bay (MNT), Khai thác khoang hành khách (CAB), Khai thác mặt đất (GRH), Khai thác hàng hoá (CGO), An ninh hàng không (SEC), nhằm đánh giá một cách toàn diện năng lực hệ thống kiểm soát và quản lý hoạt động của Hãng hàng không.
Thông thường, việc đánh giá gia hạn chứng nhận theo tiêu chuẩn IOSA được thực hiện tại chỗ với tần suất 2 năm/lần. Đánh giá tại chỗ sẽ là dễ dàng hơn đối với các đánh giá viên trong việc tìm kiếm những bằng chứng, để thể hiện sự phù hợp của hệ thống với những tiêu chuẩn khắt khe của IOSA, đồng thời nhà khai thác cũng cần nguồn lực, thời gian chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu của công tác đánh giá.
Pacific Airlines tiếp tục đạt chứng nhận an toàn khai thác quốc tế IOSA
Pacific Airlines tiếp tục đạt chứng nhận an toàn khai thác quốc tế IOSA.
Năm 2020, do đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, mạng đường bay bị hạn chế cùng với quy định về cách ly bắt buộc, IATA đã đưa ra giải pháp với hình thức đánh giá gia hạn IOSA từ xa (IOSA remoted audit) với các tiêu chuẩn, điều kiện khắt khe. Hình thức đánh giá từ xa cũng là một thử thách không nhỏ, các Hãng hàng không cần chuẩn bị kỹ càng về nền tảng hệ thống công nghệ thông tin, việc điện tử hóa các hồ sơ, tài liệu và tính sẵn sàng của các hệ thống kiểm soát.
Với ưu thế về việc các tài liệu, hồ sơ của Pacific Airlines đã được điện tử hóa, hệ thống quản lý hiệu quả và luôn sẵn sàng, cùng với việc giám sát thường xuyên của hệ thống đánh giá ATCL nội bộ. Kết quả, đợt đánh giá gia hạn IOSA của Hãng đã được các đánh giá viên Tổ chức đánh giá Aviation Quality Services (AQS) công nhận về tính sẵn sàng của hệ thống, chứng minh việc đáp ứng tuân thủ của Pacific Airlines với bộ tiêu chuẩn IOSA.
Được biết, việc đạt chứng chỉ IOSA sẽ tăng thêm thuận lợi cho các hãng hàng không trong mở rộng mạng bay và hợp tác quốc tế, đặc biệt trong xu hướng sẵn sàng cho đường bay quốc tế khi dịch Covid-19 được kiểm soát trong thời gian tới.
Hiện là thành viên của Vietnam Airlines Group, Pacific Airlines được biết đến với bề dày lịch sử hoạt động an toàn trong suốt 30 năm qua tại Việt Nam.
Bạn cũng có thể thích