10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt: Hoán vị xếp hạng vì COVID -19 - ảnh 1