Cách tính mức đóng BHXH tự nguyện

Về mức đóng BHXH tự nguyện thì mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
Bà Võ Thị Ngọc Huyền (TPHCM) hiện không ký kết HĐLĐ, không làm việc tại công ty nào. Bà hỏi, nếu muốn tham gia BHXH tự nguyện thì bà sẽ cần phải làm gì? Mức tiền và phương thức đóng ra sao?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Trường hợp muốn tham gia BHXH tự nguyện thì bà liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của BHXH quận để tham gia.

Hồ sơ cần: Sổ BHXH của người lao động cần tham gia (trong trường hợp đã từng tham gia BHXH).
Về mức đóng BHXH tự nguyện thì mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (29.800.000 đồng).
Phương thức đóng: Hàng tháng, 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần, 12 tháng 1 lần.
(Theo Chinhphu.vn)
Bạn cũng có thể thích