Văn khấn rằm tháng Chạp năm 2021

Khi làm lễ cúng rằm tháng Chạp, những gia đình chỉ theo tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên sử dụng bản văn khấn khác với các gia đình Phật tử.

Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng trong năm âm lịch và mở đầu cho những sự kiện văn hóa tâm linh của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán, kéo dài đến rằm tháng Giêng.

Tuy không tổ chức trọng thể bằng rằm tháng Giêng và rằm tháng Bảy nhưng ngày này cũng thường được coi trọng hơn những ngày rằm khác, lễ vật cũng thường được bày biện tươm tất hơn. Ngoài hương hoa, bánh trái, nhiều gia đình còn làm cỗ mặn với những món ăn đặc trưng của ngày Tết như gà luộc, bánh chưng, xôi, giò chả, nem cuốn…

Văn khấn rằm tháng Chạp 2021 phổ biến nhất

Văn khấn cúng thổ công và các vị thần

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông thần quân. Con kính lạy ngài bản gia thổ địa Long mạch. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần. Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.
Tín chủ (chúng) con là… Ngụ tại… 

Hôm nay là ngày rằm tháng Chạp năm Canh Tý, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn gia tiên rằm tháng Chạp

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ).

Văn khấn rằm tháng Chạp năm 2021 - 1

Lễ cúng rằm tháng Chạp.

Tín chủ (chúng) con là… Ngụ tại…

Hôm nay là ngày rằm tháng Chạp năm Canh Tý, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn rằm tháng Chạp cho Phật tử tại gia

Con xin nam mô Phật. Con xin nam mô Pháp. Con xin nam mô Tăng. Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. 

Hôm nay, ngày rằm tháng Chạp năm Canh Tý. Phật tử con là… ngụ tại… cùng toàn thể gia đình thành tâm kính lễ. 

Con nam mô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Con nam mô Đức Phật A Di Đà

Con nam mô Đức Phật Quán Thế Âm Bồ tát

Con nam mô Đức Phật Đại Thế Chí Bồ tát

Con nam mô Đức Phật Địa Tạng vương Bồ tát

Con nam mô mười phương chư Phật

Con nam mô vô thượng Phật pháp và hằng hà sa số Phật cùng hiền Thánh, Tăng

Hôm nay Phật tử con được quay trở về đây, được nương tựa,che chở dưới bóng Phật, Pháp, Thánh, Tăng là phúc phận của con. Không có gì sung sướng, phúc đức nào so sánh bằng. Nay đứng trước Phật, con cúi đầu đảnh lễ, xin Phật gia trì độ cho gia tiên, tiền tổ, ông bà cùng cha mẹ và anh em, thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện kiếp, còn ở dưới suối vàng hay còn trong âm phủ, hay còn đang luyến tiếc sắc, dục, tham, sân, si và vô minh che lối… sớm được đi siêu thoát, được sinh cõi tốt đẹp.

Xin Phật gia trì độ cửu huyền thất tổ con sinh ra gặp Phật pháp, được tu tập đắc ngộ, thành tựu chứng niết bàn. Con cúi đầu đảnh lễ xin Phật gia trì độ cho con…(đọc tên). Nay con xin phát nguyện từ tâm thành tha thiết, từ sâu thẳm đáy lòng được tu, gặp Phật pháp, ngộ giáo lý Phật dạy, được thuận duyên tiến tu, mọi chướng nghiệp đều biến tan. Xin Phật độ con gặp nhiều bậc minh sư, chỉ dạy con Phật pháp. Con xin Phật gia hộ trên con đường tu tập, thành tựu sớm viên mãn.

Con xin phát nguyện rằng khi tu thành viên mãn, nguyện đem công đức đó hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh được tròn thành Phật đạo.

Cúi xin đảnh lễ các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, luôn luôn khỏe mạnh, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu để luôn luôn đời đời thấm nhuần ơn Phật pháp.

Cúi xin con luôn luôn hạnh đạo vuông tròn, làm tròn chữ hiếu, bổn phận với ông bà, cha mẹ. Cúi xin cho các con của con, luôn luôn được khỏe mạnh, học hành luôn tinh tấn… học một hiểu biết mười, là con ngoan trò giỏi. Xin cứu độ cho các bậc tôn trưởng, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

M.N (Tổng hợp)

Bạn cũng có thể thích