SHB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi thời gian hoạt động lên 99 năm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký quyết định chấp thuận sửa đổi thời gian hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) lên 99 năm.

SHB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi thời gian hoạt động lên 99 năm. Ảnh: BNEWS phát

Việc được gia hạn thời gian hoạt động lên 99 năm hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn chiến lược và mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại và tập đoàn tài chính mạnh theo các chuẩn mực quốc tế của SHB.

Trước đó, SHB cũng đã nhận được Công văn số 4471/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB ở mức 10% nhằm thực hiện phương án chào bán, phát hành chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua với thời hạn tối đa 6 tháng.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của SHB đã thông qua nội dung Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu tăng thêm dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Số lượng cổ phiếu chào bán không quá 20% số lượng cổ phiếu đã phát hành của SHB tại thời điểm hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư.

Với SHB, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là đối tác có năng lực về tài chính, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản trị điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trở thành nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo quy định pháp luật, phù hợp với mục tiêu chiến lược của SHB và mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, đối tác, khách hàng của SHB.

Thực hiện chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, SHB đang từng bước hiện đại hóa công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và cung ứng nguồn vốn hiệu quả cho những lĩnh vực trọng điểm của kinh tế Việt Nam, góp phần vào chiến lược phát triển tài chính toàn diện của ngành ngân hàng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHB đạt 3.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% so với kế hoạch cả năm. Tính đến 30/06/2021, SHB có tổng tài sản đạt hơn 458 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ đạt hơn 19.260 tỷ đồng, vốn tự có đạt 40.425 tỷ đồng./.

Lê Phương

Bạn cũng có thể thích