MB đưa thêm công ty thành viên lên sàn HOSE

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa đưa Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (mã chứng khoán MIG) lên niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Đại diện MB cho biết, đây là mục tiêu chiến lược mà hội đồng quản trị MB đã đặt ra nhằm: nâng cao sự minh bạch, hiệu quả trong quản trị điều hành của MIC; mở rộng không gian hợp tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MIC nói riêng các công ty thành viên của MB nói chung; hướng tới mục tiêu chiến lược tới năm 2023 các công ty thành viên MB sẽ đóng góp tối thiểu 20% lợi nhuận trước thuế tập đoàn, phấn đấu tới 2025 mức đóng góp này là 30%.
Cổ phiếu MIG giao dịch trên UPCoM từ tháng 5/2017 và tăng mạnh từ tháng 12/2020; từ dưới 12.000 đồng/cổ phiếu lên khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 50%. Tính từ đầu năm 2020, cổ phiếu MIG đã tăng khoảng 64%. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 76.000 cổ phiếu/ngày. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu MIG đạt 1.300 tỷ đồng, giá tham chiếu ngày chào sàn 21/01/2021 là 15.550 đồng/cổ phiếu. Đại diện MB cho biết, trong ngày đầu tiên, giá cổ phiếu MIG đã tăng kịch trần, chốt tại 18.600 đồng/cổ phiếu.
Ông Uông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT MIC cho biết, việc niêm yết là một bước đi quan trọng, khẳng định sự công khai, minh bạch hóa trong quá trình quản trị doanh nghiệp của MIC, kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Ông khẳng định, đây là chiến lược dài hạn đưa MIC phát triển hơn nữa, hướng tới doanh nghiệp bảo hiểm đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng.
Theo báo cáo tài chính năm 2019 và 2020, doanh thu bảo hiểm gốc của MB ghi nhận lần lượt đạt 2.507 tỷ đồng và 3157 tỷ đồng, lợi nhuận liên tiếp đạt 177 tỷ đồng và 242 tỷ đồng, ROE tiếp tục giữ vững 11-13% dẫn đầu thị trường. Đại diện MB cho biết, năm 2020, trước những khó khăn, thách thức của thị trường, MIC vẫn cam kết và chi trả lợi tức tiền mặt 10% cho cổ đông.
Bạn cũng có thể thích