Lợi ích khi người dân làm sổ đỏ trước năm 2025

Việc làm sổ đỏ trước năm 2025 sẽ mang lại cho người dân nhiều lợi ích đáng kể.
Lợi ích khi làm sổ đỏ trước năm 2025
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013:
“Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ”.
Hiện nay các tỉnh thành đang áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 và giá đất hiện tại tăng từ 5 – 15% so với giá đất giai đoạn 2015 – 2019 nên nhiều hộ gia đình, cá nhân phải nộp thêm tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận.
Do đó, để tránh tình trạng tăng giá đất do áp dụng bảng giá đất mới, những hộ gia đình chưa có sổ đỏ mà đủ điều kiện làm sổ đỏ thì nên xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 2025.
Ảnh minh họa
Theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thủ tục xin đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 30 ngày kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ. Riêng với các xã miền núi, vùng sâu xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, thời gian làm thủ tục được cộng thêm 10 ngày.
Như vậy, thời gian thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn này vẫn còn nhanh chóng, thuận lợi.
Các hộ gia đình cần nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 2025 để tận dụng những lợi thế trên. Nếu nộp sau năm 2025, người dân không chỉ phải nộp thêm nhiều chi phí mà còn có thể gặp những phát sinh phiền toái.
Các khoản phí phải nộp khi làm sổ đỏ
Để được cấp sổ đỏ, người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền sau:
– Lệ phí trước bạ.
– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận.
– Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận (một số tỉnh, thành khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu không thu loại phí này).
– Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (đây là khoản tiền lớn nhất nhưng không phải trường hợp nào hộ gia đình, cá nhân cũng phải nộp).
T/H
Bạn cũng có thể thích