Cư dân có bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư không?

Cư dân có bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư không đến nay vẫn là thắc mắc của không ít người.
Nhà chung cư có phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không?
Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2018/NĐ-CP về nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quy định:
”Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật”.
Theo Phụ lục 2 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy, nhà chung cư; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Do đó sẽ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
Như vậy, theo các quy định trên, toàn bộ các tài sản thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng của cư dân trong chung cư sẽ đều bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ.
Đối tượng đóng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Theo Điều 11 Luật Nhà ở 2014, chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở có nghĩa vụ sử dụng nhà ở đúng mục đích quy định; lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở thuộc sở hữu của mình; thực hiện nghiêm việc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
Trường hợp dự án chung cư vẫn do chủ đầu tư sở hữu thì chủ đầu tư sẽ phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ. Ngược lại, nếu người mua chung cư đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì dù chung cư chưa có Ban quản trị chính thức nhưng đã đi vào hoạt động, nên cư dân chung cư sẽ có trách nhiệm phải mua bảo hiểm cháy nổ cho phần nhà chung cư đã mua.
Đồng nghĩa với việc, cư dân sở hữu căn hộ sẽ có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với phần sở hữu riêng của mình và có trách nhiệm đóng góp chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với phần sở hữu chung.
Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải đóng
Căn cứ vào Khoản 9, Phụ lục II Nghị định 23/2018/NĐ-CP, mức phí bảo hiểm mỗi năm đối với nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) là 0.05%, nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) là 0.1%. số tiền bảo hiểm tối thiểu (mức phí bảo hiểm này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Theo Báo Xây dựng
Bạn cũng có thể thích