Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn hướng dẫn việc đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Đây là bước thực hiện nhằm tiếp tục triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 702/BHXH-CNTT về việc bổ sung hướng dẫn triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, trong đó có việc triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa có chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD).

Theo Công văn số 702/BHXH-CNTT, có 2 cách đăng ký, cụ thể: Đăng ký thông qua tài khoản của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. (Lưu ý: Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ cần có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH); Đăng ký trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Cụ thể theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi - 4

Nhấn để phóng to ảnh

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi - 5

Nhấn để phóng to ảnh

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi - 6

Nhấn để phóng to ảnh

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi - 7

Nhấn để phóng to ảnh

Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi - 8

Nhấn để phóng to ảnh

Hoàng Mạnh

Bạn cũng có thể thích