HÀ NỘI CÓ THÊM 3 SẢN PHẨM OCOP TIỀM NĂNG 5 SAO

Nhiều nước phạt rất nặng đối với người tham gia giao thông cố tình che biển số bằng đủ mọi chiêu trò tinh vi.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về vệc “Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp TP đợt 2 năm 2020”.
Theo đó, TP Hà Nội phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng đối với 424 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên của 96 chủ thể OCOP. Trong đó: 3 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao gồm: Ống hút rau củ quả của Hợp tác xã Nông nghiệp sông Hồng; Túi vải đính cườm xách tay và túi sợi đan móc của Công ty TNHH túi Việt HTVNCrafts.
Ngoài 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao, có 310 sản phẩm được TP phân hạng 4 sao; 111 sản phẩm hạng 3 sao. Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày ký ban hành quyết định.
UBND TP giao Sở NN&PTNT hoàn thiện hồ sơ báo cáo TP để trình Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP Quốc gia đối với các sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao. Tổ chức công bố các sản phẩm được phân hạng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ thể OCOP được phân hạng thực hiện việc sử dụng in tem, nhãn và thứ hạng sao trên sản phẩm.
TP cũng đề nghị Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố tổ chức định kỳ kiểm tra các sản phẩm; đề xuất xứ lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn xếp loại sản phẩm và các quy định khác của Nhà nước theo quy định…
Các chủ thể OCOP có sản phẩm được công nhận 3, 4 sao tại Quyết định của TP có trách nhiệm bảo toàn, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP. Duy trì, nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi nâng hạng sao hằng năm…
Bạn cũng có thể thích