Chỉ còn 2 đôi tàu hỏa chạy tuyến Bắc-Nam

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vừa cho biết tiếp tục tạm dừng chạy đôi tàu Thống Nhất SE5/SE6. Như vậy, tuyến Bắc-Nam hiện chỉ còn hai đôi tàu Thống Nhất.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tạm dừng tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội từ ngày 12/5/2021; tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn từ ngày 14/5/2021.

Trước đó, ngành đường sắt thông báo tạm dừng các đoàn tàu khu đoạn trên tuyến Bắc-Nam, chỉ còn chạy 3 đôi tàu Thống Nhất hằng ngày. Với việc tiếp tục dừng đôi tàu SE5/SE6, trên tuyến Bắc-Nam từ ngày 14/5 chỉ còn chạy thường xuyên 2 đôi tàu Thống Nhất: SE3/SE4 và SE7/SE8.

Chiều Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25 hằng ngày; tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h hằng ngày. Tàu SE3 đến Vinh lúc 1h45, đến Đồng Hới lúc 5h58, đến Đà Nẵng lúc 12h24, đến Diêu Trì lúc 19h35, đến Nha Trang lúc 0h07, đến ga Sài Gòn lúc 9h12 hai ngày sau. Tàu SE7 đến Vinh lúc 12h28, đến Đồng Hới lúc 16h56, đến Đà Nẵng lúc 23h27, đến Diêu Trì lúc 6h20, đến Nha Trang lúc 10h47, đến ga Sài Gòn lúc 20h02 hôm sau.

Chiều Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19h25 hằng ngày; tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h hằng ngày. Tàu SE4 đến Nha Trang lúc 3h13, đến Diêu Trì lúc 7h41, đến Đà Nẵng lúc 13h54, đến Đồng Hới lúc 20h38, đến Vinh lúc 1h28, đến ga Hà Nội lúc 8h30 hai ngày sau. Tàu SE8 đến Nha Trang lúc 13h59, đến Diêu Trì lúc 18h16, đến Đà Nẵng lúc 0h44, đến Đồng Hới 7h29, đến Vinh lúc 12h09, đến ga Hà Nội lúc 19h52 hôm sau.

KN

Bạn cũng có thể thích