Bảng giá điện thoại Vivo tháng 5/2021: Tung ra dòng smartphone 5G

Bảng giá điện thoại Vivo tháng 5/2021:
Vivo X60 Pro 5G: 19,99 triệu đồng.
Vivo X50: 12,99 triệu đồng.
Vivo Y72 5G.
Vivo X50 Pro: 19,99 triệu đồng.
Vivo V17 Pro: 9,99 triệu đồng.
Vivo V19: 8,99 triệu đồng.
Vivo Y72 5G: 7,99 triệu đồng.
Vivo V20 2021: 7,49 triệu đồng.
Vivo V20: 8,49 triệu đồng.
Vivo V19 Neo: 7,69 triệu đồng.
Vivo V20 SE: 7,19 triệu đồng.
Vivo Y51: 6,29 triệu đồng.
Vivo Y50: 5,79 triệu đồng.
Vivo Y30: 4,09 triệu đồng.
Vivo Y12s:
Phiên bản RAM 3 GB: 3,29 triệu đồng.
Phiên bản RAM 4 GB: 4,29 triệu đồng.
Vivo Y20: 3,99 triệu đồng
Vivo Y15: 3,79 triệu đồng.
Vivo Y12: 3,59 triệu đồng.
Vivo Y11: 2,99 triệu đồng.
Bạn cũng có thể thích