VietBank báo lãi 400 tỉ đồng hoàn thành được 65,7% kế hoạch

So với mục tiêu ‘phấn đấu’ đạt 613 tỉ đồng lãi trước thuế trong năm 2020, VietBank mới chỉ hoàn thành được 65,7% kế hoạch. Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của VietBank là 904,78 tỉ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank – VBB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Theo đó, năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 403 tỷ đồng, giảm 34% so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm mạnh 53%, chỉ đạt 573 tỷ đồng trong năm 2020.

Trong khi đó, các mảng kinh doanh phi tín dụng có kết quả tăng trưởng khá quan hơn: lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 26% đạt 61 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng gấp 5 lần đạt 37 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán tăng 169% đạt 835 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 1.682 tỷ đồng, giảm 3,5% so với năm 2019. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 17,2% lên 1.232 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 40,5% xuống 48 tỷ.

Chi phí lãi và các chi phí tương tự của VietBank tăng nhanh hơn thu nhập từ lãi

Chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng sụt giảm dù nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng. Cuối năm 2020, nợ xấu của VietBank là 785 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 1,31% lên 1,75%.

Tại ngày 30/12/2020, tổng tài sản VietBank đạt 91.660 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,5% đạt 44.802 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng 30,5% đạt 64.535 tỷ đồng.

Việc thu nhập lãi thuần giảm là do chi phí lãi và các chi phí tương tự (chủ yếu là chi phí trả lãi tiền gửi) tăng mạnh, trong khi thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tư của nhà băng này vẫn không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm 2019.

Việc chi phí lãi tăng nhanh hơn so với thu nhập từ lãi khiến cho thu nhập lãi thuần lũy kế cả năm 2020 của VietBank cũng giảm một nửa so với năm 2019, chỉ đạt 573,1 tỉ đồng. Thu nhập lãi thuần suy giảm đã tác động không nhỏ tới kết quả kinh doanh chung của nhà băng này.

Ở chiều hướng ngược lại, thu nhập từ đầu tư chứng khoán của VietBank trở thành ‘điểm sáng’ khi tăng 2,7 lần so với cùng kỳ, lên mức 834,9 tỉ đồng – cao hơn cả thu nhập lãi thuần.

Tính đến cuối năm 2020, số dư tiền gửi khách hàng của VietBank đạt 64.534,7 tỉ đồng, tăng 30,5% so với đầu năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, tiền gửi và vay các TCTD khác của nhà băng này tăng từ 10.371 tỉ đồng lên mức 14.643 tỉ đồng. Ở chiều hướng ngược lại, tính đến cuối năm 2020, VietBank không ghi nhận số dư các khoản cho vay các TCTD khác. Hồi đầu năm 2020, số dư khoản mục này đạt hơn 1.161 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2020, quy mô vốn chủ sở hữu của VietBank vẫn giữ ở mức 4.190 tỉ đồng. Các cổ đông của nhà băng này đã thông qua phương án tăng vốn thêm 586,6 tỉ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 4.776,8 tỉ đồng.

Nguyễn Dung

Bạn cũng có thể thích