Từ 15/3, người dân có thể nhận giấy phép lái xe tại nhà

Từ ngày 15/3, nếu ai đạt kết quả sát hạch giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (ô tô, mô tô…) mà có nhu cầu nhận giấy phép lái xe tại nhà thì sẽ được đáp ứng.

Theo khoản 5 điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 15/3), người đạt kết quả sát hạch có nhu cầu nhận giấy phép lái xe tại nhà, trong vòng 3 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, thực hiện đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Như vậy, từ ngày 15/3/2021, nếu ai đạt kết quả sát hạch giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (ô tô, mô tô…) mà có nhu cầu nhận giấy phép lái xe tại nhà thì sẽ được đáp ứng.

Ngoài ra, theo điều 35 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về việc cấp mới giấy phép lái xe như sau:

Người đạt kết quả kỳ sát hạch được cấp giấy phép lái xe đúng hạng đã trúng tuyển; đối với trường hợp nâng hạng hoặc cấp lại do quá thời hạn sử dụng quy định phải xuất trình bản chính giấy phép lái xe khi đến nhận giấy phép lái xe.

Căn cứ quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển.

Ngày trúng tuyển ghi tại mặt sau giấy phép lái xe là ngày ký quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch.

Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Đáng chú ý, Thông tư 01/2021/TT-BGTVT đã lùi thời hạn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe đến ngày 1/6/2022 thay vì ngày 1/5/2021 như quy định cũ.

Đồng thời, Thông tư 01/2021/TT-BGTVT cũng lùi thời hạn cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô đến ngày 31/12/2021 mới áp dụng thay vì ngày 1/1/2021.

H.M

Bạn cũng có thể thích