Từ 1-3: Trẻ sau khi sinh ra được cấp mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời

Từ ngày 1-3-2021, trẻ sau khi sinh ra nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm giấy khai sinh, sẽ được ghi mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời.

Ảnh minh họa: UNICEF Việt Nam/Pham Gia Tung

Từ ngày 1-3-2021, trẻ sau khi sinh ra nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm giấy khai sinh, sẽ được ghi mã thẻ bảo hiểm y tế tạm thời.

Đây là một trong những nội dung của Thông tư 30/2020/TT-BYT do Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP về bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3 tới.

Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư này, trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định của Luật BHYT, nhưng chưa được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) ghi mã thẻ BHYT tạm thời, gồm các nội dung cụ thể dưới đây.

Mã đối tượng: ghi ký hiệu là TE;

Mã mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế: ghi ký hiệu là số 1;

Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: ghi theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8-7-2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam nơi người mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cư trú hoặc nơi cơ sở KB, CB đặt trụ sở đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở KB, CB;

Mã định danh y tế: ghi theo quy định tại Quyết định số 2153/QĐ-BYT ngày 25-5-2020 của Bộ trưởng Y tế về ban hành Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Thí dụ, mã thẻ tạm cho trẻ em KB, CB, có mẹ cư trú tại Hà Nội, được mã hóa như sau: TE101, tiếp theo là mã định danh y tế (10 chữ số).

Cùng với đó, việc ghi tên trong hồ sơ bệnh án để KB, CB và trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KB, CB BHYT đối với trẻ sơ sinh chưa có họ và tên thực hiện như sau:

– Nếu trẻ sơ sinh có mẹ hoặc cha (bố): ghi theo họ và tên của mẹ hoặc của cha (bố);

– Nếu trẻ sơ sinh không có mẹ hoặc cha (bố) nhưng có người giám hộ: ghi theo họ và tên của người giám hộ;

– Nếu trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở KB, CB: ghi tên cơ sở KB, CB nơi đang thực hiện việc điều trị cho trẻ.

PHƯƠNG CHI

Bạn cũng có thể thích