Trong nửa đầu năm tồn kho của CenLand tăng hơn 40 lần

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoán CRE – HOSE) ghi nhận 1.291 tỉ đồng hàng tồn kho tại ngày 30.6, tăng 40,5 lần so với đầu năm.

Tính đến 30.6.2021, tổng tài sản của CenLand tăng khoảng 37% lên mức 5.209 tỉ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho lên tới 1.291 tỉ đồng, gấp 40,5 lần đầu năm và chiếm 25% tổng tài sản.

Tiền và tương đương tiền của công ty cũng đang ở mức thấp, số cuối kỳ đạt 108 tỉ đồng chỉ chiếm 3% tổng tài sản ngắn hạn của công ty. Điều này dẫn đến chỉ số thanh toán tiền mặt đang ở mức rất thấp là 0,05.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tăng 11,5% thì nợ phải trả tăng 66%, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn là 2.137 tỉ đồng chiếm 41% tổng nguồn vốn.

Khoản vay ngắn hạn đáng chú ý nhất đến từ vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Thái Hà khi tăng gần 455 tỉ đồng trong kỳ với tài sản đảm bảo là các căn hộ và biệt thự. Vay dài hạn tăng mạnh đến từ phát hành trái phiếu cho Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT với mục đích tăng quy mô vốn của công ty, tổng giá trị phát hành 500 tỉ đồng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thời hạn 3 năm từ ngày 26.3.2021.

Tính riêng quý II, doanh thu thuần của CRE đạt 1.644 tỉ đồng, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, CRE có hơn 12 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, các chi phí cũng đồng loạt tăng mạnh trong đó chi phí tài chính tăng từ 556 triệu đồng lên hơn 42 tỉ đồng – toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng cũng tăng gấp hơn 2 lần so với quý II năm trước, lên gần 30 tỉ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế của CRE trong quý II đạt hơn 128 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của CRE đạt 3.685 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 250 tỉ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù báo lãi cao nhưng quý II/2021, dòng tiền kinh doanh của CenLand âm 646 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 240 tỉ. Đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp dòng tiền kinh doanh của CenLand âm (kể từ quý III/2020).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của CenLand âm 884 tỉ đồng, trầm trọng hơn so với đầu năm âm 261 tỉ đồng.

Tùng Anh/TH