Thủy điện Hòa Bình cán mốc sản xuất 250 tỷ kW giờ điện

Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vừa cán mốc sản lượng điện 250 tỷ kW giờ, tính từ thời điểm thành lập và đi vào vận hành.

Nhà máy do Liên Xô giúp đỡ xây dựng năm 1979, gồm tám tổ máy vận hành với tổng công suất lắp đặt 1.920 MW. Trải qua 33 năm vận hành, đây là công trình thủy điện lớn thứ hai ở Việt Nam và cũng là một trong các công trình thủy điện lớn nhất Đông – Nam Á, là nguồn điện chủ lực của hệ thống điện Việt Nam, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước đây, sản lượng điện trung bình hằng năm của nhà máy gần đạt mức thiết kế 8,16 tỷ kW giờ. Từ năm 2010 trở đi, sau khi các bậc thang thủy điện lớn phía trên lần lượt vận hành, sản lượng điện của nhà máy tăng vọt lên gần 10 tỷ kW giờ/năm (tăng 24,2% so thiết kế); riêng năm 2017, sản lượng đạt kỷ lục 11,25 tỷ kW giờ điện.

Hoàng Anh/TH
Bạn cũng có thể thích