Thêm một sách giáo khoa lớp 2 được phê duyệt đưa vào sử dụng

Thêm một sách giáo khoa lớp 2 vừa được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, bổ sung vào danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Như vậy, tính đến nay, đã có tổng số 33 sách giáo khoa lớp 2 đã được phê duyệt.

Sách giáo khoa mới nhất được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung vào danh mục là cuốn Toán 2 của Nhà xuất bản Đại học Vinh do tác giả Trần Diên Hiển làm chủ biên. Theo TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một năm Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phê duyệt sách giáo khoa hai lần. Lần một khoảng tháng 7 sẽ có thông báo tổ chức thẩm định và lần hai vào khảng tháng 12 cùng năm. Cả hai đợt thẩm định đều thực hiện tất cả các nội dung theo quy trình quy định như nhau.

Năm 2020 tổ chức thẩm định lần hai có thêm Nhà xuất bản Đại học Vinh nộp thẩm định sách giáo khoa lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt. Qua quá trình triển khai đầy đủ các bước, Hội đồng thẩm định đã kết luận sách giáo khoa môn Toán đạt và được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. sách giáo khoa môn Tiếng Việt không đạt. Như vậy, sách giáo khoa lớp 2 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới có thêm một nhà xuất bản có sách giáo khoa được phê duyệt so với lớp 1.

Cũng theo TS Thái Văn Tài, hiện nay theo quy định của hoạt động thư viện trường học, quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa được triển khai đủ phục vụ cho công tác giảng dạy. Do đó, ngoài sách giáo khoa được lựa chọn dạy học chính thức thì những sách giáo khoa được phê duyệt trong danh mục sẽ được trang bị trong các nhà trường để giáo viên, học sinh tham khảo. Nhất là tổ bộ bôn các trường sẽ triển khai nghiên cứu các sách giáo khoa để xây dựng kế hoạch môn học một cách hiệu quả.

Theo báo nhandan.vn

Bạn cũng có thể thích