Những điều kiện để đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản

Bà Lê Thị Hà (Bắc Ninh) có câu hỏi liên quan điều kiện đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản, gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn giải đáp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Nội dung câu hỏi như sau: Công ty bà Hà có 100% vốn nước ngoài. Công ty dự kiến đầu tư mở rộng, chuyển từ nhà xưởng đang đi thuê sang mua đất xây nhà xưởng và tăng vốn điều lệ lên khoảng trên 1.000.000 USD, đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Bà Hà hỏi, Công ty bà có thể đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản được không? Khi Công ty không sử dụng hết nhà xưởng của mình thì có thể cho bên khác thuê lại được không và bên thuê có thể xin được giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh khi thuê lại xưởng của Công ty bà hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản thì chỉ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản mới yêu cầu phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Trường hợp nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà xưởng thì đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Việc cho thuê nhà xưởng không sử dụng hết phải thực hiện theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản hiện hành.

Đề nghị bà Lê Thị Hà đối chiếu quy định của pháp luật với trường hợp của mình để thực hiện.

Theo Baoxaydung.com.vn

Bạn cũng có thể thích