Những điều cần biết khi bàn giao nhà chung cư

Nhận bàn giao căn hộ là công việc rất dễ xảy ra sai sót nhưng thường được tiến hành qua loa, nhất là đối với những người mua nhà lần đầu. Dưới đây sẽ là tổng hợp những điều bắt buộc bạn phải biết.
Ảnh minh họa.
Hồ sơ bàn giao của nhà thầu thi công cho chủ đầu tư
Theo Khoản 3 Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014, khi bàn giao căn hộ chung cư, nhà thầu thi công xây dựng phải giao các tài liệu liên quan đến căn hộ đó cho chủ đầu tư khi bàn giao nhà chung cư gồm: Bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình, danh mục thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế…
Hồ sơ bàn giao từ chủ đầu tư cho ban quản trị chung cư
Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD, hồ sơ bàn giao từ chủ đầu tư cho ban quản trị chung cư gồm 2 bộ hồ sơ sao y từ bản chính:
– Bản vẽ hoàn công (bao gồm danh mục bản vẽ kèm theo);
– Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình;
– Quy trình vận hành, khai thác công trình, bảo trì công trình;
– Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình nhà chung cư của cơ quan chuyên môn;
– Bản vẽ mặt bằng khu vực để xe, trong đó có quy định cụ thể chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để ôtô và khu vực để xe công cộng.
Hồ sơ bàn giao cho người mua nhà
Theo Phụ lục IX ban hành kèm Nghị định 06/2021/NĐ-CP, danh mục hồ sơ bàn giao nhà chung cư phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì công trình dưới đây sẽ được bàn giao cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng chung cư:
– Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.
– Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng công trình.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo) và các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.
– Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).
– Các kết quả quan trắc, kiểm định chất lượng công trình, thử nghiệm khả năng chịu lực kết cấu công trình (nếu có) trong quá trình thi công, danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu khác có liên quan.
– Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình.
– Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình.
– Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).
– Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng của chủ đầu tư. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có).
– Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có).
Thùy Trang/TH