Mua nhà ở xã hội sẽ được vay vốn tối đa 25 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH). 
Nghị định 49 có một số điểm mới về phát triển và quản lý NƠXH, trong đó quy định về quỹ đất dành để phát triển NƠXH đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị. 
Nếu như Nghị định 100 quy định, chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại đô thị hoặc quy hoạch đô thị loại 3 trở lên, không phân biệt quy mô diện tích đất, phải dành 20% quỹ đất đã đầu tư hạ tầng để xây dựng NƠXH. 
Thì nay, Nghị định 49 quy định, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô rừ 2ha trở lên tại đô thị lớn (đô thị loại đặc biệt và đô thị loại I) hoặc 5ha trở lên tại đô thị loại II và loại III, phải dành 20% quỹ đất đã đầu tư hạ tầng để xây NƠXH. 
Mua nhà ở xã hội được vay vốn tối đa 25 năm
Trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 2ha tại các đô thị lớn hoặc nhỏ hơn 5ha tại đô thị loại II và loại III thì không phải dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án. 
Bên cạnh đó, Nghị định 49 còn quy định chi tiết hơn về mức vốn vay, lãi suất và thời hạn vay đối với người có nhu cầu mua, thuê mua NƠXH. 
Cụ thể, người mua, thuê mua NƠXH có thể vay tối đa 80% giá trị hợp đồng nhà. Trường hợp xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà thì mức vay tối đa 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo. 
Lãi suất vay mua, thuê mua NƠXH tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ. Còn với lãi suất vay mua, thuê mua NƠXH tại các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định không được vượt 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong từng thời kỳ. 
Về thời hạn vay, người mua, thuê mua NƠXH được vay tối đa 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 
Ngoài những điểm mới của Nghị định 49 về phát triển và quản lý NƠXH, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua NƠXH giai đoạn 2021 – 2022. 
Theo đó, mức lãi suất ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua NƠXH, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở là 4,8%/năm. 
Bạn cũng có thể thích