Lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ 2021 thay đổi, người lao động hưởng lương thế nào?

Từ 1/1/2021, quyền quyết định lịch nghỉ Tết Âm lịch thuộc về Thủ tướng, căn cứ vào điều kiện thực tế hàng năm.

Hiện nay, tại Nghị định 45/2013/NĐ-CP trao quyền cho người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ Tết Nguyên đán vào 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm Âm lịch hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm Âm lịch. Đồng thời, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ 2021 thay đổi, người lao động hưởng lương thế nào? - 1

Tuy nhiên, kể từ ngày Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành (1/1/2020) thì người sử dụng lao động không còn quyền quyết định thời gian cụ thể nghỉ Tết Âm lịch mà thuộc về Thủ tướng (Căn cứ vào Khoản 3 Điều 112 Bộ luật lao động 2019).

Như vậy, lịch nghỉ Tết Âm lịch từ năm 2021 thống nhất trên cả nước và do Thủ tướng quyết định.
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong dịp Tết Âm lịch là 5 ngày.
Cũng theo Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021 người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh.
Hoàng Lan
Bạn cũng có thể thích