EVNHCMC giảm 105 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, đơn vị này đang triển khai giảm giá, giảm tiền điện để hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3.

Tiếp tục giảm 105 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng tại TPHCM ảnh 1

Dự kiến số tiền hỗ trợ đợt này khoảng 105 tỷ đồng, trong đó, cơ sở lưu trú du lịch khoảng 98,2 tỷ đồng và cơ sở cách ly, khám chữa bệnh COVID-19 khoảng 6,9 tỷ đồng, cho

Theo đó, khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan, được giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Khách hàng là các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mức giảm tiền điện sẽ áp dụng theo hai đối tượng như, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 và giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 không thuộc đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện đợt này.

Tiếp tục giảm 105 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng tại TPHCM ảnh 2


Thời gian giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng trong bảy tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021. Tổng số tiền hỗ trợ thông qua giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 trên địa bàn TPHCM ước khoảng 105 tỷ đồng.
Để có cơ sở giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng theo đúng quy định, EVNHCMC đã đề nghị Sở Y tế TP.HCM lập và cung cấp danh sách các cơ sở phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố không thu phí, và có cập nhật thay đổi, bổ sung trước ngày 05 hàng tháng cho EVNHCMC. Đồng thời, EVNHCMC cũng đề nghị Sở Du lịch TP.HCM lập và cung cấp danh sách cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và có cập nhật thay đổi, bổ sung trước ngày 05 hàng tháng cho ngành điện.

Trong hai đợt giảm giá điện trước đó (tháng 4, 5, 6/2020 và tháng 10, 11, 12/2020) EVNHCMC đã thực hiện giảm gần 1.500 tỷ cho khách hàng sử dụng điện trên toàn địa bàn TP.HCM.

Bạn cũng có thể thích