Cần Thơ: Đến năm 2025 sẽ tăng thêm 38.891 căn nhà ở

Ngày 5/02, ông Mai Như Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ký Công văn số 390/SXD-QLN triển khai Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của UBND thành phố Cần Thơ, gửi đến các Sở, ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần Thơ, cùng UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó đến năm 2025 có thêm 38.891 căn nhà ở và định hướng đến năm 2030 số lượng nhà ở tăng thêm toàn thành phố là 47.067 căn.
Nhà ở đường Lý Thái Tổ.
Trước đó, ngày 12/01/2021, ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Theo Quyết định số 60/QĐ-UBND của UBND thành phố Cần Thơ là điều chỉnh phát triển nhà ở đảm bảo phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với bố trí sắp xếp lại dân cư và việc chỉnh trang, phát triển đô thị của thành phố, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Phát triển nhà ở từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số hàng năm của người lao động, công nhân, các hộ gia đình từ các địa phương khác đến thành phố sinh sống, học tập và làm việc, tăng tỷ trọng nhà cho thuê đối với phân khúc nhà ở giá rẻ để giải quyết nhu cầu ở của các đối tượng có thu nhập thấp tại đô thị, đặc biệt là các hộ gia đình sống trên và ven kênh, rạch cần phải di dời, tái định cư hoặc trong các nhà tập thể và chung cư cũ, hư hỏng nặng, nguy hiểm cần phải sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới…
Định hướng phát triển nhà ở trong tương lai là phải phù hợp với phát triển đô thị và đồng bộ với phát triển hạ tầng, thích ứng với biến đổi khí hậu; Khuyến khích và đẩy mạnh phát triển mô hình nhà chung cư tại các khu vực đô thị tập trung cao dân cư để sử dụng quỹ đất tiết kiệm; Phát triển nhà ở dựa trên cơ sở chỉnh trang, cải tạo khu vực dân cư hiện hữu, cải tạo, xây dựng mới thay thế các nhà tập thể, chung cư cũ; di dời nhà ở ven và ở trên kênh rạch; tạo lập quỹ đất phát triển nhà ở…
Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân 25,5m2/người, diện tích nhà ở tăng thêm toàn thành phố Cần Thơ là 5,33 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại 1,77 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội 0,35 triệu m2 sàn, nhà ở tái định cư 0,50 triệu m2 sàn, nhà ở người dân tự xây dựng 2,71 triệu m2 sàn; số lượng nhà ở tăng thêm 38.891 căn, trong đó nhà ở thương mại 9.829 căn, nhà ở xã hội 5.982 căn, nhà ở tái định cư 5.007 căn, nhà ở người dân tự xây dựng 18.073 căn. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân tăng lên 29,8m2, diện tích nhà ở tăng thêm toàn thành phố Cần Thơ là 6,57 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại 2,34 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội 0,38 triệu m2 sàn, nhà tái định cư 0,50 triệu m2 sàn, nhà ở người dân tự xây dựng 3,35 triệu m2 sàn; số lượng nhà tăng thêm là 47.067 căn.
can tho den nam 2025 se tang them 38891 can nha o
Nhà ở Khu đô thị mới Hồng Loan.
Dự kiến quỹ đất phát triển nhà ở đến năm 2025 toàn khu là 2.596,9ha, trong đó đất ở 1.048, 2ha; nhà ở thương mại 1.000,4ha, nhà ở xã hội 19ha, nhà ở tái định cư 28 ha. Đến năm 2030, diện tích đất toàn khu là 519,7ha, trong đó đất ở 226,8ha, nhà ở thương mại 160,3ha, nhà ở xã hội 27,7ha và nhà ở định cư 28,8ha…
Theo đó, nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025 là 48.696 tỷ đồng, trong đó, vốn từ ngân sách Nhà nước khoảng 6.434 tỷ đồng; vốn từ các doanh nghiệp khoảng 19.844 tỷ đồng; vốn của hộ gia đình cá nhân tư xây dựng nhà ở khoảng 22.418 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 nhu cầu tổng vốn là 79.876 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước khoảng 8.724 tỷ đồng; vốn từ các doanh nghiệp khoảng 33.946 tỷ đồng; vốn của hộ gia đình cá nhân tự xây nhà ở khoảng 37.206 tỷ đồng.
Những giải pháp thực hiện mục tiêu này là dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy luật, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, trong đó đặc biệt quan tâm tới quỹ đất, quỹ nhà ở để bố trí tái định cư để chủ động trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện tốt các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị.
Thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại quỹ nhà, đất không phù hợp quy hoạch để chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp. Trong năm 2021, thực hiện xây dựng, rà soát quy hoạch sử dụng đất trong đó chú trọng đến diện tích đất phát triển nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội (quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị). Ưu tiên dành quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức, cho công nhân; rà soát các quy hoạch xây dựng. quy hoạch sử dụng đất để gắn các khu nhà ở đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các thiết chế văn hóa theo quy định.
Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, UBND thành phố Cần Thơ đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Xây dựng trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND quận, huyện lập kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt và tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện. Phối hợp với UBND quận, huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện xây dựng theo quy hoạch, gắn với thực hiện các chính sách về nhà ở, để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, gắn với việc thu hút đầu tư. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan tập trung phát triển nhà ở xã hội phục vụ cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, đặc biệt giải quyết tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân phải di dời thuộc các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị, chương trình di dời nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn thành phố, trong đó quan tâm đầu tư xây dựng loại hình nhà ở cho thuê phục vụ cho các hộ dân không đủ điều kiện bồi thường, khó khăn về nhà ở.
Theo Baoxaydung.vn
Bạn cũng có thể thích