Cá nhân cho thuê nhà thu về dưới 100 triệu đồng/năm có phải đóng thuế không?

Cá nhân có một căn nhà cho thuê và hoạt động cho thuê tài sản phát sinh doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
Thuế là một khoản thu bắt buộc vào ngân sách Nhà nước, được pháp luật quy định với các tổ chức kinh tế và các thành viên trong xã hội. Nộp thuế là nghĩa vụ phải thực hiện của các chủ thể thuộc đối tượng đóng thuế theo quy định.
Đến hẹn lại lên, mùa quyết toán thuế thu nhập cá nhân sắp bắt đầu. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm nay là ngày 4/5.
Nhiều độc giả đặt câu hỏi liên quan đến trường hợp cá nhân cho thuê nhà có tổng doanh thu trong năm dưới 100 triệu đồng có phải đóng thuế không.
Theo quy định tại Thông tư 100/2021 của Bộ Tài chính, cá nhân cho thuê nhà có tổng doanh thu trong năm dưới 100 triệu đồng thuộc đối tượng thực hiện khai thuế và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng. Việc xác định cá nhân không phải nộp thuế là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản.
Trường hợp cho thuê nhà với doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải đóng thuế. Mức thuế suất đối với cá nhân cho thuê nhà, mặt bằng nói riêng và cho thuê tài sản nói chung trong trường hợp tổng doanh thu lớn hơn 100 triệu đồng/năm là 10% trên doanh thu (5% thuế thu nhập cá nhân + 5% thuế giá trị gia tăng).
Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm, khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.
Ví dụ: Cá nhân Nguyễn Văn A ký hợp đồng cho thuê nhà ở trong 2 năm (tính theo 12 tháng liên tục, với thời gian cho thuê từ tháng 10/2021 đến hết tháng 9/2023), tiền thuê 10 triệu đồng/tháng và được trả một lần. Như vậy, doanh thu tính thuế và thuế phải nộp đối với doanh thu trả tiền một lần từ hoạt động cho thuê nhà được xác định như sau:
Năm 2021, A cho thuê nhà 3 tháng (từ tháng 10 đến hết tháng 12) với doanh thu cho thuê là 3 tháng x 10 triệu đồng = 30 triệu đồng. Do đó, năm 2020, A không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.
Năm 2022, A cho thuê nhà 12 tháng (từ tháng 1 đến hết tháng 12), với doanh thu cho thuê là 12 tháng x 10 triệu đồng = 120 triệu đồng. Do đó, năm 2021, A phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.
Năm 2023, A cho thuê nhà 9 tháng (từ tháng 1 đến hết tháng 9), với doanh thu từ hoạt động cho thuê là 9 tháng x 10 triệu đồng = 90 triệu đồng. Do đó, năm 2023, A không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.
Sau khi xác định doanh thu tính thuế của từng năm, A thực hiện khai thuế một lần với doanh thu trả tiền một lần là 240 triệu đồng. Doanh thu phát sinh số thuế A phải nộp là 120 triệu đồng, số thuế phải nộp một lần cho cả hợp đồng là 120 triệu đồng x (5% + 5%) = 12 triệu đồng.
Thùy Trang/TH
Bạn cũng có thể thích