Bán hàng đa kênh – Cánh cửa bứt phá cho doanh nghiệp bán lẻ năm 2021

Theo khảo sát của Harvard Business Review, 73% người tiêu dùng sử dụng nhiều kênh khác nhau trong quá trình mua hàng và có tới 24,1% nhà bán hàng đa kênh trên ghi nhận có tăng trưởng doanh thu trong và sau dịch bệnh.
Bạn cũng có thể thích