15 trường có tỷ lệ ‘chọi’ vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Theo công bố tỷ lệ chọi vào 117 trường THPT công lập tại Hà Nội, trường Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất (2,91 lấy 1). Các năm trước, học sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có công bố tỷ lệ chọi. Tuy nhiên, năm nay, theo quy định mới, thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký.
Bạn cũng có thể thích