10 năm Di sản Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới

UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Di sản Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) ở xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những công trình kiến trúc bằng đá độc đáo bậc nhất của Việt Nam và thế giới.

Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) ở xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những công trình kiến trúc bằng đá độc đáo bậc nhất của Việt Nam và thế giới. Công trình được Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397, từng được coi là kinh đô, trung tâm văn hóa chính trị xã hội của nước Đại Ngu dưới triều Hồ.

Trải qua hơn 600 năm tồn tại, với bao biến cố của lịch sử, Thành Nhà Hồ – Thanh Hóa vào Danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Sau 10 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (2011-2021), Thành nhà Hồ đã bảo tồn phát huy giá trị vốn có, thực hiện nhiều cuộc khai quật và đã tìm thấy nhiều cứ liệu quý, góp phần rất lớn cho việc trùng tu, tôn tạo tòa thành đá. Và đây cũng là điểm tham quan du lịch đối với du khách khi tìm đến Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Di sản Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, gồm: Triển lãm Di sản văn hóa vùng đất Tây Đô với chủ đề “Kinh thành Tây Đô – Lịch sử và văn hóa”; Tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “10 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ”.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì tổ chức các hoạt động nêu trên. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tham mưu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Di sản Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Thanh Loan

Bạn cũng có thể thích